Phục Vụ Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Việt Nam

www.tinhoahoc.com

Hội Viên

Diễn Đàn

Tự Điển Hóa Học

Thư Điện Tử - Email

 
  Bản Tin Hóa Học
  Hội Nghị & Triễn Lăm
  Quảng Cáo
  Diễn Đàn
  Ban Cố Vấn
  Hội Viên
  Gia Nhập Tin Hóa Học
  T́m Việc Làm
  Tự Điển Hóa Học
  Bản Tin Đă Đăng
  Thư Điện Tử - Email
  Download
 
 
 
 
    DANH TỪ HÓA HỌC VÀ VẬT LIỆU
 
 


Những dành từ chuyên môn liên hệ đến công nghệ hóa học và vật liệu bằng tiếng Mỹ sau đây chưa được định nghĩa bằng tiêng Việt hoặc chưa được dùng đồng nhất. Tin Hóa Học kêu gọi các chuyên gia, sinh viên và học sinh đề nghị và đống góp ư kiến về những từ tiếng Việt tương đương. 

Nhầm mục đích đễ danh từ về khoa học và kỷ thuật Việt Nam càng được đầy đủ và phong phú hơn. Tin Hóa Học kêu gọi các anh chị và các bạn đề nghị những danh từ hóa học và vât liệu khác mà các anh chị và các bạn đă và đang xử dụng cho chúng tôi. Tin Hóa Học sẽ đăng lên trang web nầy. Đề nghị và ư kiến xin gởi thư điện tử về:

info@tinhohoc.com

Tin Hóa Học chân thành cám ơn.

 

  Electronics and displays - Điện tử và màn h́nh
 Electrochromism
 Organic light emitting display (OLED)
 Organic photovoltaic cell (OPV)
 Organic thin film transistor (OTFT)
 Organic thin film lighting device
 Polymer light emitting display (PLED)
 Printed Electronics
 Radio frequency identification (RFID) tag
  Electronic materials - Vật liệu điện tử
 Electron transport organic molecule
 Hole transport organic molecule
 Organic semiconductor
  Nanomaterials - Vật liệu nano
 Colloidal crystal
 Fullerene
 Multiple wall carbon nanotube (MWCNT)
 Quantum dot
 Single wall carbon nanotube (SWCNT)
 Supramolecule
   Nanotechnology - Công nghệ nano
 Nanofabrication
 Nanodevice
 Self assembly monolayer (SAM)
  Polymers - Polyme
 Conjugated polymer
 Conductive polymer
 Hole transport polymer
 Light emitting polymer
 Photopolymer
 Polyelectrolyte
 Polymer electrolyte
 

  

Updated on Feb. 02, 2005

 

Công Ty Tài Trợ

 
 
 

This website is funded by private companies and individuals inside and outside Vietnam to help developing its chemical industry.
 We are not associated with any political organizations or parties.We are open for scientific suggestions and recommendations. 
If you have any questions, please contact us at
info@tinhoahoc.com


2005