Phục Vụ Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Việt Nam

www.tinhoahoc.com

Hội Viên

Diễn Đàn

Tự Điển Hóa Học

Thư Điện Tử - Email

 
  Bản Tin Hóa Học
  Hội Nghị & Triễn Lăm
  Quảng Cáo
  Diễn Đàn
  Ban Cố Vấn
  Hội Viên
  Gia Nhập Tin Hóa Học
  T́m Việc Làm
  Tự Điển Hóa Học
  Bản Tin Đă Đăng
  Thư Điện Tử - Email
  Download
 
 
 
 
   HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LẢM
Báo Cáo Khoa Học

Đề Tài: PRINTED ELECTRONICS - INKJET TECHNOLOGY 
             BASED FOR DEVICE FABRICATION

Ngày: 15/03/2005
Lúc:  9:00 AM
Địa điểm: Khoa Công Nghệ Vật Liệu,   
                Trường Đại Học  Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
Người Báo Cáo: Thạc Sỉ Lê P. Huệ
                          
Giám đốc công ty Picojet, Oregon, USA

Mọi chi tiếc xin liên hệ với thạc sỉ Đổ Thành Thanh Sơn, Khoa công nghệ vật liệu, DHBK TPHCM

   
  Báo Cáo Khoa Học

Đề Tài: PRINTED ELECTRONICS - OPPORTUNITIES 
             FOR VIETNAM

Ngày: 02/03/2005
Lúc:  14:00 AM
Địa điểm: Khoa Công Nghệ Vật Liệu,   
                Viện Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam
Người Báo Cáo: Tiến Sỉ Nguyễn Thanh Mỹ
                          
Giám đốc công ty American Dye Source,                       Baie d'Urfe, Quebec, Canada

Mọi chi tiếc xin liên hệ với tiến sỉ Lê Quốc Minh, Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

    

 

 

 

 

Công Ty Tài Trợ

 
 
 

This website is funded by private companies and individuals inside and outside Vietnam to help developing its chemical industry.
 We are not associated with any political organizations or parties.We are open for scientific suggestions and recommendations. 
If you have any questions, please contact us at
info@tinhoahoc.com


2005