Phục Vụ Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Việt Nam

www.tinhoahoc.com

Hội Viên

Diễn Đàn

Tự Điển Hóa Học

Thư Điện Tử - Email

 
  Bản Tin Hóa Học
  Hội Nghị & Triễn Lăm
  Quảng Cáo
  Diễn Đàn
  Ban Cố Vấn
  Hội Viên
  Gia Nhập Tin Hóa Học
  T́m Việc Làm
  Tự Điển Hóa Học
  Bản Tin Đă Đăng
  Thư Điện Tử - Email
  Download
 
 
 
  BẢN TIN HÓA HỌC
 
   
  Trong tháng 8 năm 2006, Tin Hóa Học sẽ đăng nhửng tài liệu liên quan đến Nanotechnology. Những tài liệu nầy do tiên si Nguyễn Văn Sơn, Senior Member of Research Staff,  IBM-Watson Research Center, New York, USA goi dang:
* Nanotechnology: A Research Strategy for Addressing Risks
* Nanotechnology - The numbers 
* US National R&D Nantechnology Program 
* Nanotechnology - Opinion of a chemist 

*

Thành lập trang web tinhoahoc.com
Tinhoahoc.com ra đời vào tháng 1 năm 2005 nhầm mục đích góp phần phát triển công nghệ hoá học và vật liệu tại Việt Nam. Trang web này được thành lập do TS. Nguyễn Thanh Mỹ và nhóm chuyên gia Việt Nam ở trong và ngoài nước, để cung cấp những tin tức liên hệ đến hóa học và vật liệu.

Tinhoahoc.com là nơi để các công ty sản xuất hóa chất và vật liệu trong và ngoài nước quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, t́m đối tác và tuyển chọn công nhân viên. Trang web nầy cũng là nơi giúp các chuyên gia, sinh viên, học sinh và những người được đào tạo về ngành hóa học và vật liệu t́m việc làm, trao đổi những kinh nghiệm về sản xuất và nghiên cứu.

Tất cả các bài vở, ư kiến và quảng cáo, xin email đến:
info@tinhoahoc.com
Update: August 10, 2006

 

Công Ty Tài Trợ

 
 
 

This website is funded by private companies and individuals inside and outside Vietnam to help developing its chemical industry.
 We are not associated with any political organizations or parties.We are open for scientific suggestions and recommendations. 
If you have any questions, please contact us at
info@tinhoahoc.com


2005